Przebieg szkolenia

Przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć do OSK swój indywidualny Profil Kandydata Kierowcy. Szczegóły jak zdobyć PKK zostały opisane w: Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy

 

Przebieg szkolenia sposób 1: Kurs prawa jazdy z teorią 

 1.      Zajęcia teoretyczne
 2.      Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
 3.      Egzamin wewnętrzny z części teoretycznej w OSK
 4.      Zajęcia praktyczne
 5.      Egzamin wewnętrzny z części praktycznej w OSK
 6.      Egzamin państowy w WORD (teoretyczny i praktyczny)

Kurs prawa jazdy rozpoczynają zajęcia teoretyczne. Zajęcia składają się z minimum 30 godzin lekcyjnych wykładów z zakresu przepisów ruchu drogowego. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zajęcia teoretyczne w OSK ABC Prawo Jazdy prowadzone są poprzez webinarium oraz transmitowane w czasie rzeczywistym. Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora/wykładowcę, W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia realizują również szkolenie i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze minimum 4 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają są stacjonarnie i prowadzone są przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego. Część teortyczna zakończona jest egzaminem wewnętrznym z przespisów, który dopuszcza do jazdy

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej uczestnik kursu przystępuje do jazd praktycznych, ilość godzin zależna jest od kategorii prawa jazdy:

kategoria B - minimum 30 godzin zegarowych

kategoria A1,A2,A - minimum 20 godzin zegarowych

kategoria AM - minimum 10 godzin zegarowych 

Na czas trwania części praktycznej kursu, każdemu uczestnikowi zostaje przydzielony instruktor prowadzący. Jest to osoba, z którą Kursant realizuje przynajmniej połowę zaplanowanych zajęć. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg części praktycznej szkolenia. Jazdy praktyczne prowadzone są zarówno na placu manewrowym i w ruchu drogowym. 

Część praktyczna zakończona jest egzaminem wewnętrznym, który dopuszcza do egzaminu państwowego

 

Przebieg szkolenia sposób 2: Kurs prawa jazdy bez teorii (kurs eksternistyczny)

 1.      Egzamin państwowy z części teoretycznej w WORD
 2.      Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
 3.      Zajęcia praktyczne
 4.      Egzamin wewnętrzny z części praktycznej w OSK
 5.      Egzamin państowy z części praktycznej w WORD

Uczestnik kursu bez teorii samodzielnie, we własnym zakresie przyswaja przepisy ruchu drogowego. Po przygotowaniu należy zdać egzamin państwowy teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dopiero po zaliczeniu egzaminu z przepisów należy zgłosić się do OSK w celu zrealizowania części praktycznej kursu. Przed rozpoczęciem jazd praktycznych uczestnik kursu realizuje szkolenie i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze minimum 4 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają są stacjonarnie i prowadzone są przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego.Część praktyczna jest identyczna jak w przypadku kursu prawa jazdy z teorią.

Kurs eksternistyczny polecany jest osobą, które ubiegają się o kolejne uprawnienia.

Nowy kurs prawa jazdy 03.06.2024 poniedziałek godzina 15:30
Zamknij komunikat