Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy na każdą nową kategorię należy wyrobić Profil Kandydata Kierowcy, potocznie nazywany PKK

 

Co to jest PKK?

Profil Kandydata Kierowcy (PKK)  - jest to elektroniczny zestaw informacji, który w trakcie szkolenia i egzaminowania jest uzupełniany o dodatkowe informacje, takie jak ilość godzin teoretycznych i praktycznych zrealizowanych w ramach kursu prawa jazdy, wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego itp. Numer PKK generowany jest indywidualnie dla każdej kategorii prawa jazdy. Kursant posługuje się numerem PKK w trakcie całego procesu zdobywania uprawnień. Profil Kandydata Kierowcy wydawany jest najwcześniej 3 miesiące przed wymaganym wiekiem dla danej kategorii

 

Kto wydaje PKK?

Profil Kandydata Kierowcy wydaje Wydział Komunikacji zgodny z miejscem zameldowania, po  złożeniu następujących dokumentów:

  • badania lekarskiego
  • wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy
  • 1 kolorowej fotografii o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm
  • pisemnej zgody opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
  • kserokopii posiadanego prawa jazdy

Profil Kandydata Kierowcy wydawany jest bezpłatnie 

Z numerem PKK należy wrócić do Ośrodka Szkolenia Kierowców i rozpocząć kurs

 

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

 

Zachęcamy do skorzystania z pomocy biura ABC Prawo Jazdy, w każdy czwartek od godziny 16:00 prowadzimy indywidualne zajęcia organizacyjne w oddziale Rzeszów, na których jest możliwość wykonania badania lekarskiego oraz wypełnienia wszystkich niezbędnych dokumentów w celu otrzymania PKK. Zapisy na zajęcia organizacyjne pod numerem tel. biura 605 280 401

 

Zajęcia organizacyjne kursu prawa jazdy 25.07.2024 czwartek godz. 17:30
Zamknij komunikat