Kategoria A

Wymagany wiek: 

  • 18 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
  • 20 lat jeśli osoba posiada co najmniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2
  • 24 lata jeśli osoba nie posiadała przez co najmniej 2 lata prawa jazdy kat. A2

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 

Kategoria A uprawnia do kierowania:

1) Motocyklem jednośladowym lub wielośladowym z bocznym wózkiem

2) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

4) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A ciągnąć przyczepę

 

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

NAJBLIŻSZE KURSY

RZESZÓW

24.06.2024
15:30
3400 zł
Nowy kurs prawa jazdy 24.06.2024 poniedziałek godzina 15:30
Zamknij komunikat