Kategoria AM

Wymagany wiek: 14 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

 

Kategoria AM uprawnia do kierowania:


1) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

2) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

 

Od 19.01.2013 roku kategoria AM prawa jazdy zostąpiła kartę motorowerową

Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed datą 19 stycznia 2013 zachowują swoje uprawnienia. Dotyczy to również osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat, w myśl obowiązujących wówczas przepisów wraz z osiągnięciem pełnoletności osoby te uzyskały automatycznie uprawnienia do kierowania motorowerem (przywilej ten zniknął wraz z wprowadzeniem kategorii AM prawa jazdy)

 

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

NAJBLIŻSZE KURSY

RZESZÓW

24.06.2024
15:30
1400 zł

ROPCZYCE

24.06.2024
15:30
1400 zł
Nowy kurs prawa jazdy 24.06.2024 poniedziałek godzina 15:30
Zamknij komunikat