Kategoria B

Wymagany wiek: 18 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 

 

Kategoria B uprawnia do kierowania:

1) Pojazdem samochodowym o dopuszczalej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu i motocykla

2) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie dmc (dopuszczalnej masie całkowitej) nieprzekraczającej 3,5t oraz z przyczepy lekkiej 

3) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie dmc (dopuszczalnej masie całkowitej) nieprzekraczającej 3,5t oraz z przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250kg, a kierowca posiada kod 96 prawa jazdy

4) Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym

Od 24 sierpnia 2014 roku osoby posiadające prawo jazdy kategorii B co najmniej 3 lata uzyskują uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg

 

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

NAJBLIŻSZE KURSY

RZESZÓW

28.12.2022
15:30
2499 zł
28.12.2022
08:30
2499 zł

ROPCZYCE

28.12.2022
15:30
2499 zł
Najbliższe zajęcia organizacyjne nowego kursu prawa jazdy 08.12.2022
Zamknij komunikat