Kategoria A1

Wymagany wiek: 16 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

 

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

1) Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masły własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg

2) Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

3) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

4) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A1 ciągnąć przyczepę

 

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

NAJBLIŻSZE KURSY

RZESZÓW

28.12.2022
15:30
1800 zł

ROPCZYCE

28.12.2022
15:30
1800 zł
Najbliższe zajęcia organizacyjne nowego kursu prawa jazdy 08.12.2022
Zamknij komunikat